Servicii de defrisare

SC ROGERA SRL are implementat un sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională, conform cerințelor următoarelor standarde de referință:

  •     SR EN ISO 9001:2001- „Sistemul de management al calității”
  •     SR EN ISO 14001:2005- „Sistemul de management de mediu”
  •     OHSAS 18001:2004- „ Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale”.

De asemenea firma deține Atestat ANRE de tip F pentru “executarea de lucrări de vopsire a elementelor de susţinere reţelelor electrice/ defişare  pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene”, autorizatii si certificări AFER, Atestat privind activitatea de exploatare forestieră.

Principalii clienți sunt CNCF “CFR” SA-Reg. Timișoara, Brașov și Galați, Transelectrica S.A Sucursala Timişoara.

 

Galerie de imagini